Kinh nghiệm tạo mật khẩu siêu mạnh trong 1s

Làm Linux System Admin thì chắc hẳn công việc tạo password/update password thì hầu như ngày nào cũng gặp phải và yêu cầu tối quan trọng là password phải mạnh, có độ phức tạp cao và đôi khi phải đáp ứng theo Policy (mật khẩu phải bao gồm ký tự thường, ký tự hoa, chữ số và ký tự đặc biệt). Công việc này nhìn chung là đơn giản vì hiện tại có rất nhiều tool chạy trên máy tính cũng như các website online hỗ trợ việc này, tuy nhiên chúng ta cũng phải tốn thao tác như là