Dự đoán Storage của VPS bằng ioping - Linux Tip #31

15/09/2020

Khi muốn dự đoán Storage bên dưới mà VPS sử dụng, ngoài cách đo tốc độ ổ cứng, chúng ta có thể dựa vào độ trễ khi “ping” đến storage bằng lệnh ioping. Mỗi loại storage, do cơ chế vận hành và công nghệ khác nhau nên sẽ có độ trễ khi xử lý I/O (Input/Output) khác nhau.

Với sự hỗ trợ của các anh em trong Group Telegram Quản Trị Linux, chúng mình đã làm bảng tổng hợp số liệu từ thực tế để các bạn có thể tham khảo.

1. Hướng dẫn sử dụng ioping

  • Cài đặt trên Ubuntu
[root@quantrilinux.vn ~]# apt-get install ioping
  • Cài đặt trên CentOS
[root@quantrilinux.vn ~]# yum install ioping
  • Xác định ổ cứng/partition cần test: có thể dùng lệnh “lsblk” hoặc “df” để liệt kê danh sách ổ cứng & partition (dạng /dev/sdX, /dev/vdX …)
Liệt kê ổ cứng Linux
  • Ví dụ: “ping” đến ổ cứng /dev/sda bằng ioping
[root@quantrilinux.vn ~]# ioping -c 10 /dev/sda
4 KiB <<< /dev/sda (block device 4 GiB): request=1 time=159.5 us (warmup)
4 KiB <<< /dev/sda (block device 4 GiB): request=2 time=380.7 us
4 KiB <<< /dev/sda (block device 4 GiB): request=3 time=382.0 us
4 KiB <<< /dev/sda (block device 4 GiB): request=4 time=339.0 us
4 KiB <<< /dev/sda (block device 4 GiB): request=5 time=184.4 us
4 KiB <<< /dev/sda (block device 4 GiB): request=6 time=379.7 us
4 KiB <<< /dev/sda (block device 4 GiB): request=7 time=388.3 us (slow)
4 KiB <<< /dev/sda (block device 4 GiB): request=8 time=410.1 us (slow)
4 KiB <<< /dev/sda (block device 4 GiB): request=9 time=355.1 us
4 KiB <<< /dev/sda (block device 4 GiB): request=10 time=364.5 us

--- /dev/sda (block device 4 GiB) ioping statistics ---
9 requests completed in 3.18 ms, 36 KiB read, 2.83 k iops, 11.0 MiB/s
generated 10 requests in 9.00 s, 40 KiB, 1 iops, 4.44 KiB/s
min/avg/max/mdev = 184.4 us / 353.8 us / 410.1 us / 62.9 us
  • Để ý kết quả ở dùng cuối cùng để so sánh vào bảng bên dưới: min/avg/max/mdev = 184.4 us / 353.8 us / 410.1 us / 62.9 us

2. Bảng tham khảo kết quả ioping của một số storage/provider

Loại StorageKết quả ioping
SAN Hardware418.9 us / 495.9 us / 659.4 us / 68.5 us
SAN Hardware47.6 us / 256.8 us / 446.7 us / 155.3 us
VSAN172.1 us / 369.3 us / 742.5 us / 168.8 us
CEPH1.07 ms / 1.21 ms / 1.35 ms / 109.5 us
CEPH1.39 ms / 1.54 ms / 1.64 ms / 73.8 us
AWS Cloud347.0 us / 403.8 us / 469.4 us / 44.2 us
Vultr165.0 us / 282.9 us / 321.3 us / 44.5 us
GCP (Google Cloud)143.3 us / 235.3 us / 418.5 us / 80.1 us
DO (Digital Ocean)137.5 us / 176.1 us / 366.3 us / 67.8 us

Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, hãy kiểm tra với hệ thống của bạn và bổ sung thêm kết quả cho chúng tôi tại Group Telegram Quản Trị Linux nhé!