Zero2Hero

zero2hero #5: Cài đặt và cấu hình Web Server Apache

Sau khi nắm được mô hình hệ thống Web, hôm nay chúng ta bắt tay vào xây dựng website đầu tiên sử dụng LAMP. Tham khảo lại bài #1 – Chuẩn bị môi trường và bài #2 – Kết nối SSH để quản trị server để chuẩn bị môi trường. Mục tiêu bài hôm nay […]
19/03/2020

zero2hero #3: Sử dụng vim để chỉnh sửa nội dung file

Trong các phần trước chúng ta đã hoàn thành: – Phần 1: Chuẩn bị môi trường – Phần 2: Kết nối SSH để quản trị server Trước khi bắt tay vào dựng website, chúng ta cần học cách sửa nội dung một file trên server bằng command line. Công việc chính của một Sysadmin Linux […]
11/03/2020

zero2hero #2: Kết nối SSH để quản trị server

Sau khi chuẩn bị môi trường hoàn tất, bước tiếp theo ta sẽ tiến hành SSH vào server để bắt đầu quản trị. SSH hoạt động theo mô hình Client – Server, trong đó: SSH Client: máy bạn dùng để kết nối tới server, đây sẽ là nơi bạn gõ lệnh, thường chính là máy […]
09/03/2020

Zero2Hero #1 – Chuẩn bị môi trường

1. Giới thiệu về seri Zero2Hero Đây là chuỗi bài viết từ nhập môn cho các bạn mới làm quen với Linux và dẫn dắt từ từ để các bạn có thể tự tay thiết lập được 1 hệ thống hoàn chỉnh như Web server, Mail server, DB server, hệ thống Load Balancing, Firewall … […]
03/03/2020
Xem thêm