TIP #18: yum thực chiến

10/03/2020

YUM là câu lệnh không còn xa lạ với anh em Sysadmin, bạn đã biết qua các TIP sau đây chưa?

  1. yum provides: tìm kiếm những thứ yum search không tìm được
  • Sẽ có một số trường hợp bạn không nhớ keyword nào liên quan đến package cần cài, chỉ nhớ tên file cấu hình hoặc file thực thi của nó, chạy yum search thì không có kết quả, hãy thử với yum provides
  • Trong ví dụ sau, mình muốn muốn cài câu lệnh netstat: thử với yum search cho ra kết quả không như mong muốn:
  • Và đây là kết quả với yum provides
$ yum provides "*/netstat"
  • Hoặc tìm các package có chứa file “my.cnf”
$ yum provides "/etc/my.cnf"

2. Enable/Disable Repo

  • Nhiều trường hợp cài package nhưng lại bị xung đột gói giữa các repo với nhau dẫn tới lỗi không thể yum được (nhất là cài đặt PHP khi sử dụng remi và epel trên cùng server). Cách giải quyết là tạm thời disable các repo gây xung đột đi.
  • Như trường hợp này, mặc định sẽ load toàn bộ repo được config trên server
  • Disable toàn bộ repo và chỉ enable epel

3. Liệt kê các gói được cài đặt bằng yum

  • Khi tiếp nhận server mới không phải do mình setup, trường hợp cần nâng cấp/cài thêm extension (ví dụ cho PHP), trước tiên cần xác định xem package trước đó được cài bằng yum, rpm hay cài từ source để chọn phương hướng nâng cấp phù hợp.