Tag: sysadmin

Dự đoán Storage của VPS bằng ioping – Linux Tip #31

Khi muốn dự đoán Storage bên dưới mà VPS sử dụng, ngoài cách đo tốc độ ổ cứng, chúng ta có thể dựa vào độ trễ khi “ping” đến storage bằng lệnh ioping. Mỗi loại storage, do cơ chế vận hành và công nghệ khác nhau nên sẽ có độ trễ khi xử lý I/O […]
15/09/2020

TIP #25: KHẮC PHỤC CRONJOB KHÔNG CHẠY

CRONJOB KHÔNG CHẠY Khi sử dụng cronjob, ta thường gặp tình trạng cronjob setup đúng nhưng không chạy. Một trong những nguyên nhân thường gặp là sự khác biệt giữa biến môi trường $PATH khi login vào terminal và khi chạy cronjob.Mặc định, khi chạy cronjob, biến $PATH của tất cả user sẽ được set […]
06/05/2020

TIP #24: GIẢI MÃ BIẾN $PATH & HASH TABLE

BIẾN MÔI TRƯỜNG $PATH Hệ thống Linux có rất nhiều thư mục, vậy khi ta gõ 1 lệnh trên terminal như: ping, echo, cat, passwd … thì hệ thống sẽ xử lý thế nào để tìm đúng file cần thực thi? Đó là nhờ vào sự hỗ trợ của biến môi trường (environment variable) $PATH. […]
05/05/2020

TIP #23: CHATTR: BUFF BẤT TỬ CHO FILE

chattr (Change Attribute) là câu lệnh cho phép bạn thay đổi thuộc tính của file giúp bảo vệ file khỏi bị xóa hoặc ghi đè nội dung, do cho bạn có đang là user root đi nữa. chattr có nhiều options, trong đó mình thường dùng: +i: Khiến file immutable: không thể rename, không thể […]
23/03/2020

TIP #22: XỬ LÝ TÌNH TRẠNG FULL INODE

Thông thường khi hệ thống bị lỗi Full inode, chúng ta thường sử dụng lệnh find và kết hợp với wc để đếm số lượng file của các thư mục, lấy ra danh sách thư mục chưa nhiều file nhất và tìm phương án giải quyết. Tuy nhiên, với du phiên bản từ 8.22 trở […]
22/03/2020

Hướng dẫn chống DDoS SYN Flood bằng iptables u32 module (P1)

Thời gian gần đây, hệ thống bên mình liên tục nhận được các cuộc tấn công SYN Flood Spoofed Source IP (Fake – giả mạo địa chỉ IP) với tần số hơn 1 triệu SYN packet mỗi giây. Điểm đặc biệt trong đợt tấn công lần này các gói SYN có “Total Length” không cố […]
20/03/2020

TIP #21: “ping” ĐẾN PORT SERVICE CHẠY TCP ĐỂ KIỂM TRA ĐỘ TRỄ

Lệnh “ping” bình thường sử dụng giao thức ICMP để kiểm tra độ trễ của network, chúng ta có thể sử dụng hping3 để “ping” đến một port chạy service TCP và kiểm tra độ trễ của service này.  Nguyên lý hoạt động: client gửi gói SYN đến service và đo khoảng thời gian nhận […]
18/03/2020

TIP #20: Ứng dụng lệnh time & lệnh timeout

1. Lệnh time Được sử dụng để thực thi một lệnh và thống kê thời gian xử lý của lệnh, bao gồm: real: Tổng thời gian lệnh thực thi. user: Thời gian CPU đã dùng trong user space. system: Thời gian CPU đã dùng trong kernel space. Ví dụ: Tổng thời gian thực hiện lệnh […]
16/03/2020

Truy tìm nguyên nhân lỗi “Error establishing a database connection” của WordPress

Website đang chạy bình thường, bỗng nhiên xuất hiện lỗi “Error establishing a database connection”, lỗi này cho thấy WordPress không thể kết nối được Database, trong nhiều trường hợp, chỉ cần restart lại service MySQL sẽ hoạt động lại bình thường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi này, hôm nay mình chia sẻ […]
12/03/2020
Xem thêm