TIP #22: XỬ LÝ TÌNH TRẠNG FULL INODE

22/03/2020

Thông thường khi hệ thống bị lỗi Full inode, chúng ta thường sử dụng lệnh find và kết hợp với wc để đếm số lượng file của các thư mục, lấy ra danh sách thư mục chưa nhiều file nhất và tìm phương án giải quyết. Tuy nhiên, với du phiên bản từ 8.22 trở lên đã hỗ trợ option “–inode” giúp thông kê inode của các thư mục một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Để tìm thư mục sử dụng nhiều inode nhất, bắt đầu thống kê từ /

$ du -s --inode /*
kiểm tra inode

Dựa vào kết quả, xác định thư mục đang sử dụng nhiều inode nhất và tiếp tục kiểm tra vào phía trong

$ du -s --inode /usr/*
kiểm tra inode

Để kiểm tra phiên bản du của server, sử dụng lệnh

$ du --version
kiểm tra version du

p/s: Hãy tham gia vào Group Chat Telegram của nhóm để thảo luận và học hỏi từ các thành viên khác: https://t.me/quantrilinux